Deze website bevat essentiele kennis die onontbeerlijk is voor eenieder die zijn hoop gesteld heeft op het vinden van Gods genade en hulp in de eindtijd-verdrukking die nu voor ons ligt. Iedereen moet individueel voor zichzelf uitmaken of hij of zij naar deze waarheid zal gaan leven, die door God aan Mr. Herbert W. Armstrong geopenbaard werd. Deze waarheid werd door Gods apostel over de gehele wereld onderwezen, maar de waarheid werd door de wereld verworpen.


Gedurende meer dan vijftig jaar zond God een krachtige boodschap betreffende zijn waarheid de wereld in. Mr. Herbert W. Armstrong (Pastor General van de Wereldwijde Kerk van God) verkondigde Gods waarheid van 1930 tot 1986 aan een wereld die doordrenkt is van de leer van het traditionele Christendom, valse religies, atheisme en morele corruptie. Nooit werd de Bijbel zo klaar en duidelijk aan miljoenen onderwezen, door middel van radio, televisie en publicaties, als gedurende zijn ministriele werk tot aan zijn dood in januari van 1986. Nooit tevoren werden de dwalingen en de fouten van de wereldse religies zo aan de kaak gesteld, en dit op zo'n grote schaal. Hoe reageerde de wereld op die openbaring? Ze reageerde met spot, hoon en apathie. God riep door Mr. Herbert W. Armstrong slechts enkele duizenden tot de waarheid gedurende die periode. God gaf door middel van Mr. Herbert W. Armstrong een groot bewijs (een grote getuigenis), dat zelfs in een tijd van moderne technologie de mensheid God nog steeds verwerpt, zoals zij dat nu bijna 6000 jaar lang doet.

We gaan nu een tijdperk in van enorme wereldwijd verwoesting waarin miljarden venietigd zullen worden, en waardoor de mensheid op de knieen gedwongen zal worden zodat zij naar Gods waarheid zal beginnen te luisteren. De tijd van menselijk zelfbestuur op aarde loopt nu snel ten einde, en zal gevolgd worden door de regering van Jezus Christus en de 144.000, die opgewekt zullen worden om met Hem te regeren gedurende de volgende 1000 jaar.

Gods getuigenis over de mensheid is waarheidsgetrouw. Niemand zal de verdrukking in de nu volgende jaren ontlopen, en niemand die zich tegen God blijft verzetten zal voortleven in de era die daarna aanbreekt. Het is nu het moment om u te bekeren!
Copyright © biblical-truth.com